Fjellgruppa

Frilufsgruppa

Friluftsgruppa arrangerer hvert år en årlig fjelltur (normalt den første helgen i september). Informasjon om denne turen sendes til medlemmene per e-post i juni måned.

Fjellturen går i 2019 til Glitterheim i helgen 6. – 8. september

Ta kontakt med Dag Haugland:
23 49 15 89 / 90 09 09 30 / dag.haugland@uke.oslo.kommune.no

Ønsker du å bli med på turer i Oslo?
BedriftsTURlaget arrangerer turer som er åpne for alle i Oslo kommune!
Besøk siden her, eller bli medlem av gruppen på Facebook.

Arkiv, tidligere turer

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009