Medlemsfordeler og rabattavtaler

Hva kan vi tilby deg? 

OKBIL ønsker å gi medlemmene et variert tilbud slik at flest mulig kan delta i en eller annen form for aktivitet. Fysisk aktivitet gir større trivsel og lavere sykefravær. Derfor er det viktig at så mange som mulig blir aktive, enten med organisert idrett, egentrening, eller med mosjonsrettede og sosiale tiltak.

Som medlem får du:

 • rabatt på trening (se nedenfor)
 • dekket utgifter ved lagidrett, samt evt. egenandeler ved deltakelse i konkurranser og annet
 • mulighet for å delta på nasjonale og internasjonale idrettsstevner
 • muligheten til å være med på fellesturer, fjellturer og andre turer i nærmiljøet

Som medlem i OKBIL får man automatisk også fordeler gjennom Oslo bedriftsidrettskrets, OBIK, se mer informasjon her.

Forsikring
Alle ansatte i Oslo kommune er ulykkesforsikret, også ved organisert trening.

Refusjon av startkontingent
Dersom du deltar i løp, skirenn, sykkelritt eller lignende, og representerer OKBIL, kan du få refundert hele eller deler av startkontingenten. Mer informasjon under.

SATS

Medlemmer av OKBIL som ønsker å melde seg inn i SATS eller oppgradere sitt eksisterende medlemskap, får 20 % rabatt. Rabatten er gjeldende ned til minsteprisen.

Sats har nå en modell for medlemskap som går ut på at hvert enkelt medlem selv setter sammen sin egen «pakke» og dermed bare betaler for de produktene som er aktuelle. En kan f.eks. velge antall sentre og når en ønsker tilgang til senteret/sentrene, ulike kategorier av gruppetimer, om en har behov for barnepass m.m. Hva prisen kommer på, vil en kunne få oversikt over etter å ha huket av for de aktuelle alternativene på nettsiden til Sats. Rabatten på 20% kan fås på alle typer medlemskap.

En kan også oppsøke et Sats-senter og få hjelp av medarbeiderne i resepsjonen til tilpasning ved oppstart og endring av medlemskapet.

OKBIL-medlemmer som hadde medlemskap hos Sats før ny avtalemodell trådte i kraft, kan fortatt beholde dette til gammel pris. De gamle medlemskapene vil fremdeles ofte være mest gunstige, særlig hvis man ønsker å benytte flere av tilbudene til Sats.

Det kan være en ny bindingstid på 12 måneder ved skifte av type medlemskap.

Ved innmelding trengs et kodeord, for å dokumentere medlemskap i OKBIL. Dette kodeordet utleveres ved henvendelse til: satskode@okbil.no – vi gjør oppmerksom på at OKBIL drives på dugnad, så det kan noen ganger gå opp mot en uke mellom vi får sjekket medlemskap og utlevert koder. 

Vi gjør også oppmerksom på at vi jevnlig sjekker at de som får OKBIL-rabatt faktisk også har betalt medlemskontingent i OKBIL (faktura for 2019 sendes ut i mars/april).


Kontaktperson OKBIL:

Wenche Kristin Thronsen
E-postadresse: WencheKristin.Thronsen@skatteetaten.no
Telefon: 92 66 30 88

Eller

Michael Eckmann Jensen

Epost: michael.eckmann.jensen@bgo.oslo.kommune.no

Tlf: 97 01 32 42

Skullerud Sport Senter

Som OKBIL-medlem får du nå 10 % rabatt* på medlemskap!
*10% rabatt gis kun utifra gjeldene nypris for abonnement og kun på basisabonnentet

Kontaktperson: Michael Eckmann Jensen
Telefon: 97013242
E-post adresse: michael.eckmann.jensen@bgo.oslo.kommune.no

Gyldig medlemsskort fra OKBIL må fremvises for å oppnå rabatt må månedsavgiften på Skullerud Sportssenter.

Skullerud Sport Senter tilbyr fine, store lokaler med nye treningsapparater. Treningsveiledning gjøres av godt utdannede trenere og det tilbys mange ulike gruppetimer tilpasset ulike grupper, nivå og behov.

Her finner du oversikten over treningstilbudet: http://www.skullerudsportsenter.no/treningstilbud
I tillegg har de tilbud om fysioterapi og oppfølging ved skader og sykdom.

Les mer om de ulike abonnementstypene her: http://www.skullerudsportsenter.no/medlemskap/priser

Myrens Sportssenter

OKBIL medlemmer får heretter rabatt på Myrens Sportssenter som har åtte squashbaner

Ansatte/medlemmer kan man benytte seg av følgende tilbud med 12 måneders binding:

 

          Ordinært (trening i studio og gruppetimer i hele åpningstiden): 549;- / per måned

          Formiddagsmedlemskap (Trening, squash og gruppetimer  frem til 15:00  og hele åpningstiden i helgene) 

449;- / Per måned

          Squashmedlemskap (Trening, squash og gruppetimer i hele åpningstiden) kr 649;- /per måned

 

Ønsker man ikke binding er månedsprisen kr 100;- ekstra per måned.

 

 

Medlemmer/ansatte melder seg enkelt inn via vår hjemmeside https://myrenstorshov.no/bli-medlem/ og sender deretter en mail til post@myrens.no med bekreftelse på at han/hun tilhører OKBIL. Deretter legges rabatten inn manuelt. Det går selvsagt også fint å møte opp i resepsjonen for innmelding.

Refusjon av startkontingent

Oslo kommunes bedriftsidrettslag setter årlig av budsjett til dekning av individuelle startkontingenter. Dekningsgraden til den enkelte vil avhenge av hvor mange som søker per år og kostander per søknad.

De siste år har følgende fordelingsnøkkel vært benyttet:

 • Første 750 kr dekkes med 3/4
 • Neste 750 kr dekkes med 1/2
 • Neste 750 kr dekkes med 1/4
 • Overskytende dekkes ikke

Dersom det samlede dekningsbeløp etter denne fordelingsnøkkel overstiger det avsatte beløp, kan styret vurdere en annen fordeling.

Søknadsfrist 01. desember 2023.

Vilkår for å få dekket individuelle startkontingenter: 

 • Søker må være betalende medlem av Oslo kommune BIL 
 • Medlemmet skal være påmeldt kun for «Oslo kommune BIL» (ikke «OKBIL») 
 • Søknadsbeløpet skal kun inneholde deltakeravgift 
 • Kostnader skal dokumenteres 
 • Gjennomføring skal dokumenteres

Søknadskjema:

Mal- Refusjon startkontingent 2023

Det bes om at skjemaet fylles ut sendes sammen med dokumentasjon til Dag Haugland på e-post: dag.haugland55@gmail.com