Innmelding

Innmelding i OKBIL

OKBIL er bedriftsidrettslaget til alle som har Oslo kommune som arbeidsgiver.

Alle ansatte er velkomne som medlemmer uavhengig av om de jobber i etat, bydel eller andre steder i Oslo kommune. Det er heller ikke noe krav at medlemmene skal ha fast stilling. Tilkallingsvikarer med gyldig arbeidskontrakt er også velkomne.

Ektefeller/samboere har også i nogle tilfeller mulighet for å bli medlem, selvom de ikke jobber i Oslo kommune. Det gjelder hvis de enten ikke er i jobb, eller ikke har tilbud om bedriftidrett der de jobber. Skriv en kort begrunnelse i meldingsfeltet.

Pensjonister er meget velkomne til å fortsette som medlemmer når det trår ut av arbeidslivet.

Prisen er kr. 300,- per kalenderår. Men i 2022 har vi grunnet covid-begrensninger i starten av året satt prisen ned til kr. 250,-

Innmelding og betaling via denne siden