Hva er OKBIL?

Oslo kommunes bedriftidrettslag

Er et idrettstilbud til alle som er ansatt i Oslo Kommune.

Bedriftidrettslaget er i tillegg åpent for den samboere/ektefeller til ansatte i Oslo Kommune. Men bare hvis vedkommende ikke har tilbud om bedriftsidrett på egen arbeidsplass.

OKBIL er en selvstendig forening, som drives på frivillig basis, med tilskudd fra Oslo Kommune.

Vi som driver OKBIL er alle ansatte i andre stillinger i kommunen.

OKBIL er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Bedriftsidrettskrets og Norges Bedriftsidrettsforbund.

Styret 2021

Nestleder
Wenche K. Thronsen
92 66 30 88

WencheKristin.Thronsen@skatteetaten.no

Kasserer
Marit Larsen

94018442

marit.larsen@uke.oslo.kommune.no

Styremedlem
Bodil Berg
23 05 10 01 / 46 92 85 17

bodil.berg@ude.oslo.kommune.no

Åse Abel

ase.abel@osloskolen.no

Leder
Michael Eckmann Jensen
97 01 32 42

michael.eckmann.jensen@bgo.oslo.kommune.no

Varamedlemmer

Dag Haugland
23 49 15 89 / 90 09 09 30

dag.haugland55@gmail.com

Hilde Pedersen Buraas
91 18 94 68

hilde.buraas@uke.oslo.kommune.no

Cathrine Lyse
95 29 83 35

cathrine.lyse@bun.oslo.kommune.no

Arkiv