Kontakt

Kontaktskjema

Henvendelser angående kode til Sats. Send vennligst epost til satskode@okbil.no – da sjekker vi medlemskapet ditt og at at du har betalt kontingent før vi sender kode. OKBIL drives på dugnadsbasis, så det kan gå opp mot en uke før du mottar kode.

Styret 2019

Leder
Wenche K. Thronsen
94 87 74 56

wenche.t@live.no

Kasserer
Åse Abel
96 09 18 79 / 47 25 36 34

ase.abel@ude.oslo.kommune.no

Styremedlem
Bodil Berg
23 05 10 01 / 46 92 85 17

bodil.berg@ude.oslo.kommune.no

 

Nestleder
Michael Eckmann Jensen
97 01 32 42

michael.eckmann.jensen@bgo.oslo.kommune.no

 

Sekretær
Else-Berit Mellum Momrak
90 68 64 34 

else-berit.momrak@byr.oslo.kommune.no

 

Varamedlemmer
Dag Haugland
23 49 15 89 / 90 09 09 30

dag.haugland@uke.oslo.kommune.no